Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin sklepu

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy Agdmax, znajdujący się na pod adresem www.agdmax24.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Zmówienie w sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.agdmax24.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
3. Wszystkie ceny produktów dostępnych w sklepie są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.
4. Ceny mogą ulec zmianie ( np. w przypadku zmian kursu walut, ceł, podatków i innych elementów cenotwórczych). Jeśli zmiana cen dotyczy produktów już zamówionych przez Klienta sklepu, Klient jest o tej zmianie informowany i może anulować zamówienie wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail na adres sklep@agdmax24.pl  w temacie wpisując "Rezygnacja" lub dzwoniąc do firmy Agdmax pod nr telefonu  519-793-563

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

5. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Agdmax zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia
8. Sprzedający może zwrócić się do klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować jego anulowanie. 
9. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
10. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, oraz formy zapłaty zgodnie z formularzem zamówienia. 
11. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je sklep agdmax24.pl opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na firmę Agdmax
12. Przy zamówieniach przekraczających 3000 zł Agdmax zastrzega sobie prawo zażądania zadatku w wysokości 15% wartości zamówienia (w formie przelewu na konto firmy), jako zabezpieczenie kosztów realizacji zamówienia.
13. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wnoszenia cięższych paczek
14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragonu, która jest dołączona do listu przewozowego. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

15. Administratorem Pani/a danych osobowych jest AGDMAX Piotr Kopeć z siedzibą w Krakowie przy os. Niepodległości 3, posługujący się adresem e-mail: sklep@agdmax24.pl

16.Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, wysyłki newslettra, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, akceptacji polityki prywatności lub zawarcie umowy sprzedaży oraz umowy o prowadzenie konta klienta w naszym sklepie.

17.Dane mogą być udostępniane:

spedycjom kurierskim dokonującym dostawy towarów (in-post, DPD)

biura rachunkowe (USŁUGI KSIĘGOWE Ewa Wojtas , e-mail: ewawoj82440@op.pl)

podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych, (w przypadku wyboru formy płatności e-przelewem PayU S.A. dane osobowe Klientów, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte produkty.)

w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody).

urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa

18. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

19.Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

20.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

21.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

22.Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji)

23.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Agdmax danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883
25. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.