Reklamacje i zwroty

z dnia

Reklamacje i zwroty

 

Opis procedury reklamacyjnej: 

 

Kupujący może składać u Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@agdmax24.pl, lub w formie pisemnej na adres:

 F.H.U. Agdmax, 

os. Niepodległości 3/6

 31-861 Kraków.

 

 Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

 - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

 - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

 - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.